صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61567
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
پادگان شهید ......... اعزام مشمولین به خدمت  19/12/87

به بهانه اعزام مشملین به خدمت   (اعزام به جبهه)

آهای بتو هستم !؟ بتویی که نمی شناسمت .نمی دانم چطوری صدایت می کنند .رییس .آقا .جناب . یا هر عنوان دیگر اما بدان خدا با اصحاب فیل چه کرد . دیدی چگونه تهمت زدی وگرفتار عذاب شدی او با زبان لریش ترا بخشید اما خدا نبخشید آن رفیقت دیدی گرفتار همان تهمت شد . آهای با توهستم بسیجی مهر بر پشانی ندارد با خود علم وکتل حمل نمی کند ساده وبی آلایش است نکند زیر دست تو همان بسیجی باشد . چرا همه اضافه کار تعلق به  روئسای انبار وامور مالی وبهداشت  می باشد چرا چندین سال فقط اینها می گیرند چرا آن کارمند گرفتار با بچه های بیمار محروم است .چرا وقتی اعتراض کند تو وانباردار ومسئول امور مالی وبهداشت متحد می شوید واورا به قاضی شریح تاریخ تحویل می دهید آیا از قاضی القضات نمی ترسی شاید او همان بسیجی بی ادعا باشد شاید او هنوز داغ پیشانی بند  به پیشانی داشته باشد . شاید او بنده مخلص خداباشد وبتو احتیاج داشته باشد .امروز تو هستی فردا نیستی اما خدایت برای همیشه هست  بسیجی نشان ندارد هرکس بسیجی هست بسیج متعلق به گروه نیست تعلق به این زمان هم ندارد . از ابتدای تاریخ عدالت بسیج بوده است بسیج سکون ندارد موج است تلاطم است حرکت است نگاه هست .چراغ راهنمای چهارراه قرمز شد مچبور شدم توقف کنم سکوت برای لحظه ای حاکم شد .با روشن شدن چراغ سبز حرکت کردم وبه سمت خانه رفتم زنان شلوار کوتاه سینه باز با موهای شاخ شاخی . آرام پیاده شدم واتومبیل را درون گاراژ پارک نمودم آفتاب غروب کرده بود ه بود ونزدیک اذان مغرب شده بود اتومبیل قرار گرفته بود مثل این بود که هیچ چیز ندیده است جایی نرفته است چیزی نمی داند .تقدیم به  به مشهدی علیرضا پیرمرد عینکی روستا که به سختی حرکت می کند اما نماز گذاردن او در مسجد ترک نمی شود . هرجند او زیر پوشش کمیته امدا امام خمینی است وجای بسی تشکر وقدردانی است. شکر گذار خداست ومی گوید ما به تکلیف عمل کرده ایم  سوال کردم تو دفتر چه خواربار بسیج داری گفت نه بخدا  واو بیش از چند ماه در جبهه بوده استدر ضمن بگویم من نه حزب اللهی هستم ونه انقلابی اما شاهد  دیدن این افراد بوده امتقدیم به عاشقان بی ادعاخواهشمند است جبهه رفته ها کم وکسری مطالب را برایم در قسمت نظر ها بنویسند.... ادامه دهم یا نه .................................نویسنده : شریف

E-mail:abotlbz@gmail.com

پایان

دسته ها :
دوشنبه نوزدهم 12 1387
X